سفارش تبلیغ
صبا


سخنان حضرت امام روح‏الله - .: ماهنامه دانشجویی حضور :.


بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض را با منت خودش و توفیق خودش بر مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام قرار دهد پیشوا قرار دهد. وعده خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند؛ چنانچه تا کنون غلبه کردند. تا کنون این راهی را که پیمودیم برای تبعیت از اسلام و احکام اسلام بوده است و ما اسلام را باید معرفی کنیم به عالم؛ و اگر چنانچه آن طور که اسلام هست معرفی بشود به عالم، عالم توجه به اسلام پیدا می‌کند. متاع مسلمین متاع ذی‌قیمتی است لکن عرضه باید بشود.

ادامه مطلب...

نویسنده :« سردبیر » ساعت 2:42 عصر روز دوشنبه 87 فروردین 12