سفارش تبلیغ
صبا


پرونده:: دکتر شریعتی - .: ماهنامه دانشجویی حضور :.


*حسن باقری

شریعتی‌ در سال‌ 1312 در یک‌ خانواده‌ی‌ روحانی‌در مشهد متولد شد. جدّ دکتر، ملاّ قربانعلی‌ معروف‌ به‌ آخوند حکیم‌ مرد فیلسوفی‌ بودکه‌ در مدارس‌ بخارا، مشهد و سبزوار تحصیل‌ کرده‌ بود و از شاگردان‌ ملاهادی‌سبزواری‌، صاحب‌ منظومه‌، بود. مردم‌ مزینان‌ به‌ تشویق‌ نایب‌الحکومه‌ از ملاقربانعلی‌خواستند تا پیشوایی‌ آن‌ها را در مزینان‌ به‌ عهده‌ بگیرد. ملاقربانعلی‌ با کمک‌ مردم‌ ونایب‌الحکومه‌ حوزه‌ای‌ را در مزینان‌ تأسیس‌ می‌کند و به‌ تربیت‌ شاگرد می‌پردازد. پدربزرگ‌ شریعتی‌ شیخ‌ محمود نام‌ داشت‌ که‌ وی‌ نیز به‌ سنت‌ وراثت‌، پیش‌نماز و مدرس‌مزینان‌ گشت‌. پدر علی‌، محمد تقی‌ شریعتی‌ بود. وی‌ دروس‌ حوزه‌ را تا سطح‌ در حوزه‌ی‌مشهد به‌ پایان‌ رساند و در اثر فشارهای‌ رضاشاه‌ لباس‌ روحانیت‌ را از تن‌ در آورد و به‌تدریس‌ در مدارس‌ جدید پرداخت‌. البته‌ دکتر شریعتی‌ خود علت‌ خارج‌ شدن‌ پدرش‌را برای‌ ساواک‌ چنین‌ نوشته‌: «پدرم‌ گرچه‌ در آن‌ ایام‌ نیز مثل‌ همیشه‌ یک‌ معلم‌ و یک‌متفکر مستقل‌ بود و نه‌ به‌ دستگاه‌های‌ تبلیغاتی‌ گوناگون‌ بستگی‌ داشت‌ و نه‌ از عمال‌سیاسی‌ و تبلیغاتی‌ دولت‌ وقت‌ محسوب‌ می‌شد؛ ولی‌ از این‌ موقعیت‌ برای‌ پیش‌برد افکار نوی‌ خویش‌ استفاده‌ کرده‌، لباس‌ را عوض‌ کرد و برخلاف‌ مقاومتی‌ که‌ در آن‌ هنگام‌ علیه‌ تجددطلبی‌ حتی‌ تقرب‌ و هم‌کاری‌ با مؤسسات‌ نوبنیاد اداری‌ و علمی‌ از قبیل‌ دادگستری‌، ثبت‌ و فرهنگ‌ و غیره‌ می‌شد و تعویض‌ لباس‌ را با تعویض‌ دین‌، و ورود به‌ ادارات‌ دولتی‌را با خروج‌ از اسلام‌ مترادف‌ می‌دیدند، رسماً وارد فرهنگ‌ شد.»
علی‌ تحصیلات‌ ابتدایی‌ و دبیرستان‌ خود را در مشهد به‌ اتمام‌ رساند. او در سال‌1329 به‌ دانش‌سرای‌ مقدماتی‌ مشهد راه‌ یافت‌ و در سال‌ 1333 موفق‌ به‌ اخذ دیپلم‌ ادبی‌شد. شریعتی‌ در سال‌ 1335 به‌ دانشکده‌ی‌ ادبیات‌ مشهد رفت‌ و دو سال‌ بعدفارغ‌التحصیل‌ شد. دکتر در همان‌ دوران‌ دانشجویی‌ درمشهد به‌ نوشتن‌ و سخنرانی‌ نیزمی‌پرداخت‌. ترجمه‌ی‌ کتاب‌ ابوذر غفاری‌، نوشته‌ی‌ عبدالحمید جودة‌السحار،نویسنده‌ی‌ معروف‌ مصری‌، مربوط‌ به‌ همین‌ دوران‌ است‌.

ادامه مطلب...


نویسنده :« سردبیر » ساعت 8:0 صبح روز چهارشنبه 87 مهر 3


*مریم تاجیک

در تاریخ هر مرزوبوم، چهرههایی وجود دارند که نام آنها در شمار برجستگان تاریخ ثبت شده است؛ بعضی از این نامها در روایت تاریخ فرهنگ و اندیشه جوامع به گونهای مطرح هستند که به راستی فهم و درک هویت تاریخی و فرهنگی هر جامعه بدون آنها ممکن نیست. درست همین اهمیت در خور توجه است که شناخت این چهرهها را امری لازم میسازد؛ یکی از این چهرهها که نقشی مؤثر در احیای نهضت اسلامی داشت دکتر علی شریعتی بود که سخنرانیها و نوشتههایش در مشهد و پس از آن در حسینیهی ارشاد سبب شد تا عده زیادی از جوانان سرخورده از نحلههای اخلاقی و مشربهای فکری شرقی و غربی به دامان اسلام بازگردند. اما صد افسوس که در همان زمان نیز شاهد افراط و تفریط در میان هواداران و مخالفان او بودیم و هزاران افسوس که ستایشها و مذمت گوییها بیش از آنکه به اندیشههایش معطوف باشد و به آثار منتشر شدهاش مستند، براحساسات و شنیدهها استوار بود و به جای گفتگوهای راهگشا و راهنما فضایی سخت آلوده به جدلها و جدالهایی به وجود آمد که هیچ اثری از ادب دیرین اسلامی شنیدن گفته ها و پیروی از بهترینشان درآن به چشم نمی خورد.

ادامه مطلب...


نویسنده :« سردبیر » ساعت 8:0 صبح روز چهارشنبه 87 مهر 3


*فاطمه پیوندی

حسینیه ارشاد در سال1346 شمسی توسط تنی چند از افراد که به نشر اندیشه های دینی در قالب های نو علاقه داشتند و به نوعی متاثر از جریان »انجمن های اسلامی« بودند، تاسیس شد. محمد همایون(منبع مالی)، ناصر میناچی(مدیریت) و شهید مطهری (سخنران)افرادی بودند که نخستین بار حسینیه را بنیاد گذاشتند.
مطلب روشن آن است که سخنران حسینیه از ابندا استاد مطهری بودند و از آن به بعد و با ادامه فعالیت های حسینیه و گسترش برنامه های آن به تدریج تعداد زیادی از روحانیون و روشنفکران مذهبی به جمع سخنرانان حسینیه افزوده شدند که همه ی آنها به دعوت  استاد مطهری و سپس استاد محمد تقی شریعتی به حسینیه آمدند. با این حال در این دوره سخنران برجسته حسینیه استاد مطهری بودند و در واقع استاد به نوعی بنیان گذار حسینیه محسوب می شوند و این مطلبی ست غیر قابل انکار!
به گفته آقای میناچی«تمامی اختیارات در باب امور تبلیغی و تحقیقاتی به ویژه انتخاب سخنران را به شخص استاد واگذار کرده بودیم.»? میناچی می گوید:«استاد مطهری خیلی دقیق و ظریف به مسائل نگاه می کردند و به هرکس اجازه نمی دادند سخنرانی کند و هر سخنرانی را نیز اجازه چاپ نمی دادند.»

ادامه مطلب...


نویسنده :« سردبیر » ساعت 8:0 صبح روز چهارشنبه 87 مهر 3