سفارش تبلیغ
صبا


پرونده:: شهید مطهری - .: ماهنامه دانشجویی حضور :.


*استاد حسن رحیم پور

افراد فاضل و داننده، پیوسته در میان ما بوده اند و اینک بیش از هرزمان دیگری فضلای دانشگاهی و حوزوی داریم. مطهری چه چیزی داشت که عمده صاحبان فضل و تصدیق دارهای ملا و محقق و مؤلف حوزوی و دانشگاهی ما کمتر دارند؟! چیست که ما کم داریم؟! چیزهای عمده. خواهیم کوشید چند فرق جدی را اینک و اینجا با شما، با اساتید محترم حوزه و دانشگاه، با اهل تحقیق و تألیف و به ویژه طلاب و دانشجویان  عزیز در میان گذاریم و پیشاپیش از لحنی که احیاناً گزنده خواهد نمود، عذر می خواهم، زیرا برخلاف دوستانی که مدام  از امثال من می خواهند، چیزهای صریح ننویسیم و به سراغ زخمهای کهنه و دردانگیز نرویم و کلمات جدی را تنها برای برخورد با دشمنان ذخیره کنیم، ما برآنیم که از قضا، هرچه  با یکدیگر تعارف بیشتر کردیم، آن جراحتها، عفونت و خوناب بیشتری برداشت و اتفاقاً به همان اندازه که با دشمن جدی هستیم،  با خود نیز باید جدی بود، می توان دوستانه سخن گفت، اما در هرحال  باید جدی بود.

ادامه مطلب...


نویسنده :« سردبیر » ساعت 8:0 صبح روز چهارشنبه 87 مهر 3


*احسان اقارضایی

در ابتدا ذکر این نکته لازم است که بحث و گفت و گو پیرامون استاد بزرگواری چون شهید مطهری نیازمند بررسی ابعاد مختلف شخصیت این استاد گرامی است. اما از آنجایی که بررسی ابعاد مختلف شخصیت ایشان نیازمند مطالعه تمامی کتب ایشان و مصاحبه و مباحثه با تعدادی از شاگردان برجسته ایشان است و سپس از روی آگاهی و دانایی نظر دادن است از این رو در این مقاله سعی شده است به ابعادی برجسته و گزیده از شخصیت ایشان پرداخته شود. عموما اگر بخواهیم بدون مطالعه و تنها از روی علایق شخصی به بررسی شخصیت اساتید بزرگواری چون ایشان بپردازیم، کژ راههای بس تاریک را پیمودهایم و جز گمراهی سودی ندارد.

شهید بزرگوار مرتضی مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان  واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. در سن 12سالگی وارد مباحث علوم دینی در مشهد شده و برای تکمیل تحصیلات خود عازم قم میشوند در حالیکه به تازگی موسس گرانقدر آن آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فروبسته و ریاست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خوانساری به عهد گرفته اند. از اساتیدی که ایشان در دوران تحصیل خود از آنها بهرهمند شدهاند میتوان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (در فقه و اصول) و حضرت امام خمینی ( به مدت 12 سال در فلسفه ملاصدرا و عرفان و اخلاق و اصول) و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبائی (در فلسفه : الهیات شفای بوعلی و دروس دیگر) و همچنین مرحوم آیت الله سید محمد حجت ( در اصول) و مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد (در فقه) نام برد.


ادامه مطلب...


نویسنده :« سردبیر » ساعت 8:0 صبح روز چهارشنبه 87 مهر 3